Prawa i ochrona

Obowiązek zgłoszenia najmu do urzędu skarbowego

Nie każdy wynajem mieszkania wymaga zgłoszenia do urzędu skarbowego. Obowiązek zgłoszenia najmu dotyczy tylko umów najmu okazjonalnego, a nie zwykłych umów najmu. To wynajmujący, czyli właściciel mieszkania, musi dokonać zgłoszenia do urzędu skarbowego w terminie 14 dni od dnia rozpoczęcia najmu okazjonalnego.

Jeśli wynajmujesz mieszkanie na podstawie zwykłej umowy najmu, nie musisz jej nigdzie zgłaszać. Pamiętaj jednak, że niezależnie od rodzaju umowy masz obowiązek odprowadzać podatek od przychodów z najmu i składać roczne zeznanie podatkowe PIT-28.

Jak zgłosić wynajem mieszkania do urzędu skarbowego?

Jak zgłosić wynajem mieszkania w urzędzie skarbowym? Jeśli zawarłeś umowę najmu okazjonalnego, musisz dokonać zgłoszenia do urzędu skarbowego w terminie 14 dni od dnia rozpoczęcia najmu. Oto krok po kroku, jak to zrobić:

 1. Przygotuj formularz zgłoszenia najmu okazjonalnego:
  • Pobierz formularz ze strony internetowej Ministerstwa Finansów lub urzędu skarbowego
  • Wypełnij formularz, podając dane wynajmującego, najemcy oraz informacje o najmie (adres mieszkania, okres najmu, wysokość czynszu)
  • Podpisz formularz jako wynajmujący
 2. Dołącz wymagane załączniki:
  • Kopię umowy najmu okazjonalnego
  • Oświadczenie najemcy o poddaniu się egzekucji w przypadku niedokonania opróżnienia lokalu
  • Dokument potwierdzający tytuł prawny wynajmującego do lokalu (np. akt notarialny, odpis z księgi wieczystej)
 3. Złóż dokumenty w urzędzie skarbowym:
  • Osobiście w siedzibie urzędu skarbowego właściwego dla miejsca zamieszkania wynajmującego
  • Pocztą na adres urzędu skarbowego (liczy się data stempla pocztowego)
  • Elektronicznie przez system e-Deklaracje (wymagany podpis elektroniczny)

Rejestracja umowy najmu w US jest konieczna tylko przy najmie okazjonalnym. Zwykłej umowy najmu nie trzeba nigdzie zgłaszać ani rejestrować.

Jak zabezpieczyć się przed nieuczciwym wynajmującym? Przede wszystkim dokładnie czytać umowę najmu i negocjować jej zapisy. W razie wątpliwości warto skonsultować się z prawnikiem lub skorzystać z pomocy organizacji broniących praw lokatorów.

Konsekwencje niezgłoszenia umowy najmu okazjonalnego

Kiedy zgłosić do urzędu skarbowego wynajem mieszkania? Jeśli zawarłeś umowę najmu okazjonalnego, masz obowiązek zgłosić ją do urzędu skarbowego w terminie 14 dni od dnia rozpoczęcia najmu. Co się stanie, jeśli tego nie zrobisz?

Konsekwencje niezgłoszenia umowy najmu okazjonalnego do urzędu skarbowego:

 1. Utrata przywilejów najmu okazjonalnego:
  • Najem okazjonalny traktowany będzie jak zwykły najem
  • Wynajmujący traci prawo do szybszej eksmisji najemcy w przypadku niepłacenia czynszu lub niszczenia mieszkania
  • Okres wypowiedzenia umowy najmu będzie dłuższy niż w przypadku najmu okazjonalnego
 2. Sankcje i grzywny za niedopełnienie obowiązku zgłoszenia:
  • Urząd skarbowy może nałożyć na wynajmującego karę grzywny za niezgłoszenie umowy najmu okazjonalnego
  • Kara może wynieść nawet do 2000 zł, w zależności od okresu zwłoki i okoliczności sprawy

Warto pamiętać, że zgłoszenie najmu okazjonalnego do urzędu skarbowego leży w interesie wynajmującego. Dzięki temu może on korzystać z przywilejów tej formy najmu, takich jak:

 • Krótszy okres wypowiedzenia umowy najmu (tylko 7 dni w przypadku zaległości w czynszu lub 3 miesiące bez podania przyczyny)
 • Możliwość szybszej eksmisji najemcy na podstawie aktu notarialnego bez konieczności wytaczania powództwa sądowego
 • Pewność co do daty opuszczenia lokalu przez najemcę dzięki jego oświadczeniu o poddaniu się egzekucji

Czy wynajmujący może wejść do mieszkania? Tak, ale tylko w ściśle określonych sytuacjach i po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z najemcą. Wynajmujący nie może nachodzić lokatora ani naruszać jego prywatności.

Rozliczenie podatku od najmu

Zgłoszenie podatku od wynajmu mieszkania to nie to samo, co zgłoszenie umowy najmu okazjonalnego do urzędu skarbowego. Niezależnie od rodzaju umowy najmu i faktu jej zgłoszenia, wynajmujący ma obowiązek odprowadzać podatek od przychodów z najmu.

Rozliczenie podatku od najmu wygląda następująco:

 1. Wybór formy opodatkowania:
  • Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych (stawka 8,5% do 100 000 zł przychodu, 12,5% od nadwyżki ponad 100 000 zł)
  • Zasady ogólne według skali podatkowej (stawki 12%, 32% lub 36% w zależności od dochodu)
 2. Ewidencja przychodów i kosztów:
  • Przy ryczałcie wystarczy ewidencja przychodów, bez kosztów
  • Przy zasadach ogólnych konieczna jest ewidencja przychodów i kosztów (np. odsetki od kredytu, remonty, ubezpieczenie)
 3. Wpłata zaliczek na podatek:
  • Miesięczne lub kwartalne wpłaty zaliczek, w zależności od formy opodatkowania i wysokości przychodów
  • Termin wpłaty do 20 dnia miesiąca następującego po miesiącu/kwartale uzyskania przychodu
 4. Zeznanie roczne PIT-28 lub PIT-36:
  • Złożenie zeznania do 30 kwietnia roku następującego po roku podatkowym
  • Wykazanie przychodów, kosztów, odliczeń i obliczenie podatku
  • Wpłata ewentualnej różnicy między podatkiem należnym a sumą wpłaconych zaliczek

Umowa najmu mieszkania a urząd skarbowy to temat, który budzi wiele wątpliwości wśród wynajmujących. Warto pamiętać, że obowiązek zgłoszenia najmu dotyczy tylko umów najmu okazjonalnego, a zgłoszenie do skarbówki wynajmu mieszkania na podstawie zwykłej umowy nie jest wymagane.

Niezależnie od tego, każdy wynajmujący musi pamiętać o terminowym płaceniu podatku i składaniu rocznego zeznania podatkowego. W razie wątpliwości warto skonsultować się z księgowym lub doradcą podatkowym.

Do kiedy jest okres ochronny lokatorów? Warto wiedzieć, że lokator ma prawo do mieszkania nie tylko przez okres trwania umowy najmu, ale także przez ustawowy okres wypowiedzenia, który zależy od rodzaju umowy i okresu, na jaki została zawarta.

Podsumowanie

Gdzie zgłosić wynajem mieszkania? To zależy od rodzaju umowy najmu. Najem okazjonalny trzeba zgłosić do urzędu skarbowego w terminie 14 dni od dnia rozpoczęcia najmu. Zwykłej umowy najmu nie trzeba nigdzie zgłaszać ani rejestrować.

Zgłoszenie do urzędu skarbowego dokonuje wynajmujący, czyli właściciel mieszkania. Musi on złożyć formularz zgłoszenia wraz z kopią umowy najmu okazjonalnego i oświadczeniem najemcy.

Niezgłoszenie umowy najmu okazjonalnego w terminie grozi utratą przywilejów tej formy najmu oraz sankcjami i grzywnami ze strony urzędu skarbowego.

Niezależnie od zgłoszenia umowy, każdy wynajmujący musi płacić podatek od przychodów z najmu i składać roczne zeznanie podatkowe PIT-28 lub PIT-36, w zależności od wybranej formy opodatkowania.

O autorze

Artykuły

Cześć, jestem Paweł Kędzierski i od lat interesuję się nieruchomościami. Znam ten temat od podszewki i chętnie podzielę się z Tobą swoją wiedzą. Powiem Ci, jakie obowiązki ma wynajmujący, właściciel czy najemca, żebyś wiedział, na co zwrócić uwagę i uniknął problemów.