Obowiązki i odpowiedzialności

Kto naprawia pralkę – wynajmujący czy najemca?

Wynajem mieszkania to często wygodna alternatywa dla zakupu własnego lokum. Jednak wraz z korzyściami płynącymi z najmu, pojawiają się też pewne obowiązki i potencjalne problemy. Jednym z częstych punktów spornych między najemcą a wynajmującym jest kwestia napraw sprzętu AGD, takiego jak pralka. Kto naprawia pralkę – wynajmujący czy najemca? Kto ponosi koszty w przypadku awarii? I jak uniknąć nieporozumień w przyszłości? O tym wszystkim dowiesz się z tego artykułu.

Kto odpowiada za sprzęt AGD w wynajmowanym mieszkaniu?

Kto naprawia sprzęt AGD w wynajmowanym mieszkaniu? Odpowiedź na to pytanie zależy od kilku czynników. Przede wszystkim, kluczowe są zapisy w umowie najmu. To w niej powinien być jasno określony podział obowiązków między najemcą a wynajmującym, w tym kwestia napraw i konserwacji sprzętów.

Jeśli umowa nie reguluje tej kwestii, zastosowanie mają ogólne zasady wynikające z Kodeksu cywilnego i ustawy o ochronie praw lokatorów. Zgodnie z nimi, to na wynajmującym spoczywa obowiązek utrzymania mieszkania w należytym stanie technicznym i dokonywania niezbędnych napraw. Dotyczy to także sprzętów stanowiących wyposażenie lokalu, takich jak pralka, lodówka czy kuchenka.

Najemca z kolei jest zobowiązany do dbałości o powierzone mu mienie i używania go zgodnie z przeznaczeniem. Powinien też niezwłocznie informować wynajmującego o wszelkich usterkach i awariach.

Podsumowując:

Strona umowyObowiązki
Wynajmujący– zapewnienie sprawnych sprzętów w momencie przekazania mieszkania- dokonywanie niezbędnych napraw i konserwacji- wymiana zużytych lub uszkodzonych urządzeń
Najemca– dbałość o powierzone mienie- używanie sprzętów zgodnie z przeznaczeniem- zgłaszanie usterek i awarii wynajmującemu

Warto pamiętać, że powyższe zasady mają charakter ogólny i mogą być modyfikowane przez zapisy umowy najmu. Dlatego tak ważne jest, by obie strony dokładnie zapoznały się z jej treścią i w razie wątpliwości – doprecyzowały kwestie budzące wątpliwości.

Zepsuta pralka w wynajmowanym mieszkaniu – kto ponosi koszty?

Zepsuta pralka w wynajmowanym mieszkaniu to częsty problem, który może rodzić pytania: kto ponosi koszty naprawy? Kto płaci za naprawę pralki w wynajmowanym mieszkaniu?

Generalnie, obowiązek pokrycia kosztów naprawy lub wymiany pralki spoczywa na wynajmującym, o ile awaria wynika z naturalnego zużycia sprzętu. Wynajmujący jest bowiem zobowiązany do zapewnienia lokalu w stanie przydatnym do umówionego użytku, co obejmuje także sprawne wyposażenie, w tym pralkę.

Sytuacja może wyglądać inaczej, gdy zepsuta pralka w wynajmowanym mieszkaniu jest wynikiem niewłaściwego użytkowania przez najemcę, np. przeładowania bębna, prania nieodpowiednich rzeczy, używania złych środków piorących itp. W takim przypadku, to najemca może zostać obciążony kosztami naprawy lub wymiany sprzętu.

Istotne znaczenie ma też stan i wiek pralki w momencie przekazania mieszkania najemcy. Jeśli sprzęt był już mocno wyeksploatowany lub miał widoczne ślady zużycia, trudno wymagać od wynajmującego, by pokrywał koszty każdej awarii. Z drugiej strony, udostępnienie najemcy starej, niesprawnej pralki może zostać uznane za niedopełnienie obowiązków przez wynajmującego.

Podsumowując, kto płaci za naprawę pralki w wynajmowanym mieszkaniu, zależy od przyczyny awarii i stanu sprzętu:

Przyczyna awariiKto ponosi koszty?
Naturalne zużycieWynajmujący
Niewłaściwe użytkowanie przez najemcęNajemca
Wady ukryte, niezawinione przez stronyWynajmujący

Warto dodać, że w przypadku drobnych usterek, takich jak zatkanie filtra czy wymiana uszczelki, często najszybszym i najbardziej ekonomicznym rozwiązaniem jest samodzielna naprawa przez najemcę. Jednak przy poważniejszych awariach, zawsze należy najpierw skontaktować się z wynajmującym i ustalić dalsze kroki.

Kto naprawia pralkę – wynajmujący czy najemca?

Kto naprawia pralkę – wynajmujący czy najemca? To pytanie często pojawia się w kontekście wynajmu mieszkania. I choć odpowiedź może wydawać się prosta – w końcu to wynajmujący udostępnia lokal wraz z wyposażeniem – w praktyce sprawa bywa bardziej skomplikowana.

Generalnie, obowiązek naprawy pralki spoczywa na wynajmującym. Wynika to z ogólnych zasad Kodeksu cywilnego, według których wynajmujący powinien zapewnić lokal w stanie przydatnym do umówionego użytku i utrzymywać go w takim stanie przez cały okres najmu. Dotyczy to także sprzętów stanowiących wyposażenie mieszkania, w tym pralki.

Najemca z kolei jest zobowiązany do dbałości o powierzone mu mienie i używania go zgodnie z przeznaczeniem. Jeśli więc awaria pralki wynika z jej niewłaściwej eksploatacji przez najemcę (np. przeładowania bębna, prania nieodpowiednich rzeczy itp.), to on może zostać obciążony kosztami naprawy.

Warto też pamiętać, że szczegółowy podział obowiązków między stronami powinien być określony w umowie najmu. Jeśli umowa zawiera zapisy dotyczące napraw sprzętów AGD, to one będą miały pierwszeństwo przed ogólnymi zasadami kodeksowymi.

Podsumowując:

 • Co do zasady, to wynajmujący naprawia pralkę w wynajmowanym mieszkaniu.
 • Wyjątkiem są sytuacje, gdy awaria wynika z winy najemcy – wtedy to on ponosi koszty naprawy.
 • Umowa najmu może modyfikować ogólne zasady i inaczej rozdzielać obowiązki stron.

W praktyce, wiele zależy od podejścia i dobrej woli obu stron. Czasem drobne naprawy wykonuje najemca, by uniknąć oczekiwania na reakcję wynajmującego. Z kolei rozsądny wynajmujący nie będzie obciążał najemcy kosztami normalnego zużycia sprzętów. Kluczem jest dobra komunikacja i współpraca między stronami umowy.

Jak uniknąć problemów z zepsutą pralką w przyszłości?

Zepsuta pralka w wynajmowanym mieszkaniu to problem, którego wolelibyśmy uniknąć. Jak to zrobić? Oto kilka porad dla wynajmujących i najemców.

Jeśli jesteś wynajmującym:

 1. Precyzyjnie określ w umowie najmu zasady dotyczące napraw i konserwacji sprzętów AGD, w tym pralki. Wskaż, kto odpowiada za ich sprawność i ponosi koszty ewentualnych napraw.
 2. Zadbaj o regularne przeglądy i konserwację pralki. Systematyczna profilaktyka pozwoli wychwycić i usunąć drobne usterki, zanim przerodzą się w poważną awarię.
 3. Zapewnij najemcy jasne instrukcje obsługi sprzętu. Warto też przeprowadzić krótkie szkolenie z zakresu prawidłowego użytkowania pralki, szczególnie jeśli ma ona jakieś nietypowe funkcje.
 4. Reaguj szybko na zgłoszenia o usterkach od najemcy. Im dłużej zwlekasz z naprawą, tym większe jest ryzyko poważniejszej awarii i wyższych kosztów.

Jeśli jesteś najemcą:

 1. Dokładnie zapoznaj się z umową najmu, zwłaszcza w kwestii obowiązków dotyczących napraw i dbałości o sprzęty. Jeśli coś jest niejasne – dopytaj wynajmującego.
 2. Dbaj o pralkę jak o swoją własną. Używaj jej zgodnie z przeznaczeniem, nie przeciążaj, stosuj odpowiednie programy i środki piorące. Regularna pielęgnacja to podstawa.
 3. Zgłaszaj wszelkie usterki wynajmującemu tak szybko, jak to możliwe. Nie czekaj, aż drobna niedogodność przerodzi się w poważną awarię.
 4. Dowiedz się, jakie są Twoje prawa i obowiązki jako najemcy. Podstawowym aktem prawnym jest tu ustawa o ochronie praw lokatorów, ale warto też znać kluczowe przepisy Kodeksu cywilnego dotyczące najmu.

Pamiętajmy, że wynajem mieszkania to relacja oparta na współpracy i zaufaniu. Zarówno wynajmujący, jak i najemca powinni wykazywać się uczciwością, odpowiedzialnością i dbałością o wspólne dobro, jakim jest wynajmowany lokal. Wtedy problemy takie jak zepsuta pralka będą łatwiejsze do rozwiązania.

Dodatkowe kwestie

Przy okazji tematu napraw w wynajmowanym mieszkaniu, warto wspomnieć o kilku dodatkowych kwestiach, które mogą nurtować najemców:

 1. Czy najemca może wymienić zamki w wynajmowanym mieszkaniu? Generalnie, najemca nie może samowolnie wymieniać zamków w lokalu. Takie działanie może zostać uznane za naruszenie prawa własności wynajmującego. Jeśli najemca ma uzasadnione powody do wymiany zamków (np. zgubienie kluczy, włamanie), powinien najpierw uzyskać zgodę właściciela. Wyjątkiem są sytuacje nagłe, gdy wymiana zamków jest konieczna dla zapewnienia bezpieczeństwa najemcy – wtedy może on działać bez zgody, ale musi niezwłocznie poinformować o tym wynajmującego.
 2. Kto odpowiada za zalanie mieszkania – najemca czy właściciel? To zależy od przyczyny zalania. Jeśli do zalania doszło z winy najemcy (np. zostawił odkręcony kran, uszkodził rury), to on ponosi odpowiedzialność i koszty naprawy szkód. Jeśli jednak winna jest np. nieszczelna instalacja, za którą odpowiada wynajmujący, to on musi pokryć koszty usunięcia skutków zalania. W przypadku zalania z zewnątrz (np. przez dach lub okna), odpowiedzialność zwykle spoczywa na właścicielu budynku lub wspólnocie mieszkaniowej.
 3. Co naprawia najemca, a co wynajmujący? – szersze omówienie podziału obowiązków Ogólnie, wynajmujący odpowiada za utrzymanie mieszkania w należytym stanie technicznym, a więc za naprawy i konserwacje wynikające z normalnego zużycia lokalu i jego wyposażenia. Dotyczy to m.in. napraw instalacji, stolarki okiennej i drzwiowej, podłóg, ścian, urządzeń sanitarnych itp. Najemca z kolei dba o bieżącą czystość i porządek, a także dokonuje drobnych napraw związanych ze zwykłym użytkowaniem mieszkania, takich jak wymiana żarówek, drobne naprawy sprzętów AGD, malowanie ścian itp. Szczegółowy podział obowiązków powinien być jednak określony w umowie najmu.

Pamiętajmy, że powyższe informacje mają charakter ogólny i w konkretnych przypadkach mogą działać inne zasady, wynikające np. z umowy najmu czy regulaminu wspólnoty mieszkaniowej. Zawsze warto dokładnie zapoznać się z dokumentami i w razie wątpliwości – skonsultować się ze specjalistą.

Podsumowanie

Wynajem mieszkania to często skomplikowana relacja, rodzącą wiele pytań i wątpliwości. Jednym z częstych problemów jest kwestia tego, kto naprawia sprzęt AGD, taki jak pralka, w razie awarii. Generalnie, obowiązek ten spoczywa na wynajmującym, chyba że usterka wynika z niewłaściwego użytkowania przez najemcę.

Aby uniknąć nieporozumień, warto precyzyjnie określić zasady napraw w umowie najmu. Dobrze też zadbać o regularne przeglądy i konserwację sprzętów oraz dobrą komunikację między stronami umowy.

W artykule poruszyliśmy też inne istotne kwestie, takie jak wymiana zamków przez najemcę, odpowiedzialność za zalanie mieszkania czy ogólny podział obowiązków między wynajmującym a najemcą. Więcej na ten temat przeczytasz pod podlinkowanymi frazami.

Pamiętajmy, że w wynajmie mieszkania kluczowe są wzajemny szacunek, uczciwość i dbałość o wspólne dobro. Wtedy nawet problemy takie jak zepsuta pralka nie będą tak uciążliwe i łatwiej będzie znaleźć rozwiązanie satysfakcjonujące dla obu stron.

O autorze

Artykuły

Cześć, jestem Paweł Kędzierski i od lat interesuję się nieruchomościami. Znam ten temat od podszewki i chętnie podzielę się z Tobą swoją wiedzą. Powiem Ci, jakie obowiązki ma wynajmujący, właściciel czy najemca, żebyś wiedział, na co zwrócić uwagę i uniknął problemów.