Finanse i opłaty

O ile wynajmujący może podnieść czynsz?

Podwyżka czynszu najmu to temat, który budzi wiele emocji zarówno wśród najemców, jak i wynajmujących. Czynsz to regularna opłata, którą najemca uiszcza wynajmującemu w zamian za możliwość korzystania z lokalu mieszkalnego. Jednak co jakiś czas właściciel może zdecydować o podwyższeniu czynszu najmu. Kiedy może to zrobić? O ile może podnieść opłaty? I czy najemca ma jakiekolwiek prawa w takiej sytuacji? O tym wszystkim dowiesz się z tego artykułu.

Zasady podwyższania czynszu w przypadku najmu okazjonalnego

Najem okazjonalny to szczególny rodzaj umowy najmu lokalu mieszkalnego. Charakteryzuje się on m.in. uproszczoną procedurą eksmisji najemcy w przypadku niepłacenia czynszu lub niszczenia mieszkania. Ale czy umowa najmu okazjonalnego daje też wynajmującemu większą swobodę w kwestii podwyżki czynszu?

Otóż nie do końca. Nawet w przypadku najmu okazjonalnego podwyżka czynszu musi być uzasadniona i nie może być dowolna. Wynajmujący może podnieść czynsz, jeśli:

 • wzrosły koszty utrzymania mieszkania (np. opłaty za media, podatki)
 • lokal został ulepszony (np. wyremontowany, doposażony)
 • czynsz odbiega znacząco od stawek rynkowych w danej okolicy

Jednak o ile można podnieść czynsz za mieszkanie w najmie okazjonalnym? Tutaj przepisy nie określają sztywnych limitów. Ważne jednak, by podwyżka nie była nadmierna i by wynajmujący mógł ją racjonalnie uzasadnić.

Co istotne, zmiana wysokości czynszu w najmie okazjonalnym wymaga zawarcia aneksu do umowy najmu okazjonalnego. Wynajmujący musi więc uzyskać zgodę najemcy na podwyżkę i potwierdzić nowe warunki na piśmie.

Podsumowując:

AspektNajem okazjonalny
Możliwość podwyżkiTak, ale musi być uzasadniona
Limity podwyżkiBrak sztywnych limitów, ale podwyżka nie może być nadmierna
ProceduraKonieczny aneks do umowy najmu okazjonalnego

Ile właściciel może podnieść czynsz w przypadku najmu tradycyjnego?

W przypadku tradycyjnej umowy najmu, podwyżka czynszu najmu również jest możliwa, ale podlega pewnym ograniczeniom. Ile właściciel może podnieść czynsz i jak często może to robić?

Przede wszystkim, podwyższenie czynszu najmu lokalu mieszkalnego musi być uzasadnione. Wynajmujący nie może po prostu dowolnie zwiększyć opłat. Przyczyny podwyżki mogą być podobne jak w przypadku najmu okazjonalnego, np.:

 • wzrost kosztów utrzymania mieszkania
 • ulepszenie lokalu
 • dostosowanie czynszu do stawek rynkowych

Jednak w przypadku najmu tradycyjnego istnieją pewne limity podwyżki czynszu. Zgodnie z ustawą o ochronie praw lokatorów:

 • czynsz nie może być podwyższany częściej niż co 6 miesięcy
 • roczna podwyżka nie może przekraczać 3% wartości odtworzeniowej lokalu (wskaźnik publikowany przez GUS)
 • łączna podwyżka w ciągu roku nie może być wyższa niż 10% dotychczasowego czynszu

Warto też pamiętać, że podwyżka czynszu najmu wymaga odpowiedniej procedury. Wynajmujący musi pisemnie poinformować najemcę o nowej wysokości czynszu, z co najmniej miesięcznym wyprzedzeniem.

Podsumowując, o ile wynajmujący może podnieść czynsz w najmie tradycyjnym:

AspektNajem tradycyjny
Możliwość podwyżkiTak, ale musi być uzasadniona
Limity podwyżki– max 3% wartości odtworzeniowej rocznie- max 10% dotychczasowego czynszu rocznie- nie częściej niż co 6 miesięcy
ProceduraPisemne wypowiedzenie z miesięcznym wyprzedzeniem

Jak widać, w przypadku najmu tradycyjnego przepisy dość precyzyjnie regulują kwestię podwyższenia czynszu najmu, chroniąc najemców przed nadmiernymi i nieuzasadnionymi podwyżkami.

Procedura podwyższenia czynszu najmu

Podwyżka czynszu najmu to nie tylko kwestia o ile i kiedy można podnieść opłaty. To także określona procedura, którą wynajmujący musi przeprowadzić, by zmiana czynszu najmu była skuteczna.

Pierwszym krokiem jest wypowiedzenie dotychczasowej wysokości czynszu. Wynajmujący musi poinformować najemcę na piśmie o zamiarze podniesienia czynszu. W wypowiedzeniu musi znaleźć się:

 • nowa wysokość czynszu
 • termin, od którego będzie obowiązywać podwyżka
 • uzasadnienie podwyżki

Termin wypowiedzenia podwyżki czynszu zależy od rodzaju umowy:

 • w przypadku umowy na czas nieokreślony – co najmniej 3 miesiące naprzód, na koniec miesiąca kalendarzowego
 • w przypadku umowy na czas określony – zgodnie z zapisami umowy, a jeśli umowa nie reguluje tej kwestii – jak przy umowie na czas nieokreślony

Co ważne, uzasadnienie podwyżki czynszu musi być konkretne i opierać się na obiektywnych przesłankach, takich jak wzrost kosztów utrzymania lokalu czy dostosowanie do stawek rynkowych. Ogólnikowe stwierdzenia typu „z uwagi na inflację” mogą zostać zakwestionowane przez najemcę.

Jeśli najemca zaakceptuje nowe warunki, ostatnim krokiem jest zmiana czynszu najmu poprzez zawarcie aneksu do umowy. Aneks powinien precyzyjnie określać nową wysokość czynszu i datę, od której obowiązuje.

Procedurę podwyżki czynszu najmu można podsumować następująco:

 1. Pisemne wypowiedzenie dotychczasowej wysokości czynszu
 2. Wskazanie nowej wysokości czynszu, terminu podwyżki i uzasadnienia
 3. Zachowanie terminu wypowiedzenia (3 miesiące dla umów na czas nieokreślony)
 4. Zawarcie aneksu do umowy, potwierdzającego zmianę czynszu

Warto pamiętać, że nieprzestrzeganie powyższej procedury może skutkować nieważnością podwyżki. Dlatego tak ważne jest, by wynajmujący działał zgodnie z przepisami i dbał o prawidłowe udokumentowanie zmiany wysokości czynszu.

Prawa i obowiązki stron przy podwyżce czynszu

Podwyżka czynszu najmu to sytuacja, w której ścierają się interesy wynajmującego i najemcy. Dlatego tak ważne jest, by obie strony znały swoje prawa i obowiązki.

Przede wszystkim, czy najemca może nie zgodzić się na podwyżkę czynszu? Tak, ma do tego prawo. Jeśli uważa, że podwyżka jest nieuzasadniona lub zbyt wysoka, może w terminie 14 dni od otrzymania wypowiedzenia wnieść do sądu pozew o ustalenie, że podwyżka jest niezasadna albo jest zasadna, lecz w innej wysokości.

Co jednak, jeśli najemca nie kwestionuje podwyżki, ale po prostu nie jest w stanie płacić wyższego czynszu? Wtedy może wypowiedzieć umowę najmu z zachowaniem ustawowego lub umownego terminu wypowiedzenia.

Z kolei wynajmujący, który zdecydował się na podwyższenie czynszu najmu, musi liczyć się z pewnymi obowiązkami. Przede wszystkim, musi przeprowadzić procedurę podwyżki zgodnie z przepisami (o czym była mowa wcześniej). Ponadto, musi być przygotowany na ewentualne rozwiązanie umowy najmu przez najemcę, który nie zaakceptuje nowych warunków.

Warto też wspomnieć o innych kwestiach finansowych związanych z najmem:

Jak widać, kwestia podwyżki czynszu jest dość złożona i wymaga znajomości praw i obowiązków obu stron umowy najmu. Najważniejsze jednak, by zarówno wynajmujący, jak i najemca działali w dobrej wierze, z poszanowaniem interesów drugiej strony i w zgodzie z przepisami prawa.

Podsumowanie

Podwyżka czynszu najmu to temat, który budzi wiele emocji i pytań. Ile właściciel może podnieść czynsz? Kiedy może to zrobić? Jakie prawa ma najemca? Podsumujmy najważniejsze informacje:

 • Najem okazjonalny a podwyżka czynszu – w tym przypadku nie ma sztywnych limitów podwyżki, ale musi być ona uzasadniona i potwierdzona aneksem do umowy.
 • Najem tradycyjny a podwyżka czynszu – tutaj obowiązują ustawowe limity (max 3% wartości odtworzeniowej rocznie, max 10% dotychczasowego czynszu rocznie, nie częściej niż co 6 miesięcy).
 • Procedura podwyżki czynszu – wynajmujący musi pisemnie wypowiedzieć dotychczasową wysokość czynszu, z odpowiednim uzasadnieniem i zachowaniem terminów. Zmiana czynszu wymaga aneksu do umowy.
 • Prawa najemcy – najemca może zakwestionować podwyżkę w sądzie lub wypowiedzieć umowę, jeśli nie akceptuje nowych warunków.
 • Obowiązki wynajmującego – wynajmujący musi przeprowadzić podwyżkę zgodnie z przepisami i liczyć się z ewentualnym rozwiązaniem umowy przez najemcę.

Warto też pamiętać o innych kwestiach finansowych związanych z najmem, takich jak kaucja, podatek od nieruchomości, fundusz remontowy czy opłaty za śmieci. Szczegółowe informacje na ten temat znajdziesz pod podlinkowanymi frazami.

Podsumowując, o ile wynajmujący może podnieść czynsz, zależy od rodzaju umowy i konkretnych okoliczności. Jednak zawsze musi to być uzasadnione i przeprowadzone zgodnie z prawem. Tylko wtedy podwyżka będzie skuteczna i akceptowalna dla obu stron.

Podwyżka czynszu najmu to niewątpliwie trudny temat dla obu stron umowy. Wynajmujący chce osiągnąć jak najwyższy zysk, a najemca – ponosić jak najniższe koszty. Jednak przy odrobinie dobrej woli i zrozumienia interesów drugiej strony, można wypracować rozwiązanie satysfakcjonujące dla wszystkich.

Jeśli jesteś wynajmującym i rozważasz podwyższenie czynszu najmu, pamiętaj:

 • Sprawdź, jakie limity podwyżki obowiązują w Twojej sytuacji (najem okazjonalny vs tradycyjny).
 • Przygotuj rzetelne uzasadnienie podwyżki, oparte na obiektywnych przesłankach.
 • Przeprowadź procedurę podwyżki zgodnie z przepisami (pisemne wypowiedzenie, zachowanie terminów, aneks do umowy).
 • Bądź otwarty na dialog z najemcą i gotowy na ewentualne negocjacje.

Jeśli jesteś najemcą i otrzymałeś informację o podwyżce czynszu, nie panikuj. Przeanalizuj dokładnie uzasadnienie podwyżki i sprawdź, czy mieści się ona w ustawowych limitach. Jeśli masz wątpliwości – skonsultuj się z prawnikiem lub organizacją zajmującą się prawami lokatorów. I pamiętaj, że zawsze masz prawo zakwestionować podwyżkę w sądzie lub rozwiązać umowę, jeśli nowe warunki są dla Ciebie nie do przyjęcia.Niezależnie od tego, po której stronie umowy najmu stoisz, kluczem do sukcesu jest precyzyjna i przemyślana umowa. Im dokładniej określi ona zasady podwyżki czynszu, tym mniejsze ryzyko nieporozumień i konfliktów w przyszłości. Warto poświęcić czas na przygotowanie dobrej umowy – z korzyścią dla obu stron.

O autorze

Artykuły

Cześć, jestem Paweł Kędzierski i od lat interesuję się nieruchomościami. Znam ten temat od podszewki i chętnie podzielę się z Tobą swoją wiedzą. Powiem Ci, jakie obowiązki ma wynajmujący, właściciel czy najemca, żebyś wiedział, na co zwrócić uwagę i uniknął problemów.