Prawa i ochrona lokatorów

Co zrobić, gdy właściciel mieszkania nie chce oddać rzeczy?

Sytuacja, w której właściciel mieszkania nie chce oddać rzeczy najemcy, może być bardzo stresująca i frustrująca. Najemca ma prawo do swoich rzeczy, a ich zatrzymywanie przez wynajmującego jest niezgodne z prawem. Warto jednak pamiętać, że przed podpisaniem umowy najmu należy dokładnie zapoznać się z jej treścią, aby uniknąć podobnych problemów w przyszłości. W tym artykule omówimy, jakie kroki może podjąć najemca, aby odzyskać swoje mienie, oraz jak zapobiegać takim sytuacjom.

Próba polubownego rozwiązania sporu

W przypadku, gdy właściciel mieszkania nie chce oddać rzeczy, pierwszym krokiem powinno być podjęcie próby polubownego rozwiązania sporu. Najemca może:

 1. Skontaktować się z właścicielem i wyjaśnić sytuację
 2. Zaproponować kompromis, np. spłatę zaległości w zamian za oddanie rzeczy
 3. Wysłać oficjalne wezwanie do wydania rzeczy listem poleconym
 4. Zasugerować mediację lub skorzystanie z pomocy rzecznika praw konsumenta

Ważne jest, aby wszystkie ustalenia i próby kontaktu z wynajmującym były udokumentowane. Pozwoli to na ewentualne wykorzystanie tych informacji w przypadku postępowania sądowego.

Zgłoszenie sprawy do odpowiednich instytucji

Jeśli próby polubownego rozwiązania sporu nie przyniosą efektu, najemca może zgłosić sprawę do odpowiednich instytucji:

 1. Rzecznik praw konsumenta – udzieli porad i pomoże w mediacji z właścicielem
 2. Organizacje pomocy lokatorom – np. Komitet Ochrony Praw Lokatorów, Stowarzyszenie Interesu Społecznego „Wokanda”
 3. Policja – w przypadku podejrzenia kradzieży lub przywłaszczenia mienia
 4. Sąd – najemca może złożyć pozew o wydanie rzeczy i odszkodowanie 

Warto zasięgnąć porady prawnej, aby wybrać najlepszą drogę postępowania w danej sytuacji.

Zabezpieczenie się na przyszłość

Aby uniknąć problemów z odzyskaniem swoich rzeczy od wynajmującego, najemca powinien:

 • Dokładnie czytać umowę najmu przed jej podpisaniem, zwracając uwagę na zapisy dotyczące praw i obowiązków obu stron
 • Sporządzić szczegółowy protokół zdawczo-odbiorczy przy wprowadzaniu się do mieszkania, opisujący stan techniczny lokalu oraz znajdujące się w nim wyposażenie
 • Robić zdjęcia lub nagrania video mieszkania przed wprowadzeniem się i po opuszczeniu go
 • Regularne opłacać czynsz i dbać o stan techniczny lokalu, aby nie dawać właścicielowi pretekstu do zatrzymania rzeczy
 • Znać swoje prawa i obowiązki jako najemcy, w tym wiedzieć, czy wynajmujący może wejść do mieszkania

Stosując się do tych zasad, najemca znacznie zmniejsza ryzyko wystąpienia problemów z odzyskaniem swojego mienia od właściciela.

Sytuacje wyjątkowe

W niektórych przypadkach odzyskanie rzeczy od właściciela może być utrudnione lub niemożliwe, np.:

 • Gdy najemca został poddany eksmisji zimą i nie zdążył zabrać wszystkich swoich rzeczy
 • Gdy umowa najmu wygasła, a najemca nie odbiera swojego mienia
 • Gdy właściciel używa zatrzymania rzeczy jako formy nacisku na najemcę, aby wymusić określone działania

W takich sytuacjach najemca powinien jak najszybciej skontaktować się z prawnikiem lub organizacją pomocy lokatorom, aby uzyskać poradę i wsparcie w odzyskaniu swojej własności.

Wskazówki dotyczące postępowania w przypadku zatrzymania rzeczy

Jeśli właściciel mieszkania nie chce oddać rzeczy, najemca powinien:

 1. Zachować spokój i nie działać pod wpływem emocji
 2. Zebrać wszystkie dokumenty potwierdzające prawo własności do zatrzymanych rzeczy (rachunki, gwarancje, zdjęcia)
 3. Skontaktować się z właścicielem na piśmie, wzywając do wydania mienia i wyznaczając termin realizacji
 4. W przypadku braku odpowiedzi, rozważyć zgłoszenie sprawy na policję lub do sądu
 5. Skorzystać z pomocy rzecznika praw konsumenta lub organizacji pomocowych
 6. Zabezpieczyć środki na pokrycie ewentualnych kosztów sądowych i prawnych

Pamiętaj, że im szybciej podejmiesz działania, tym większe szanse na odzyskanie swoich rzeczy i uniknięcie dodatkowych komplikacji.

Podsumowanie

Gdy właściciel mieszkania nie chce oddać rzeczy najemcy, pierwszym krokiem powinno być polubowne rozwiązanie sporu. Jeśli to nie przyniesie efektu, najemca może zgłosić sprawę do rzecznika praw konsumenta, organizacji pomocy lokatorom, policji lub sądu. Aby zabezpieczyć się na przyszłość, warto dokładnie czytać umowę najmu, sporządzać protokół zdawczo-odbiorczy i znać swoje prawa. Najemca powinien zachować spokój, zebrać dokumenty potwierdzające własność i wyznaczyć termin zwrotu rzeczy, a w razie potrzeby skorzystać z pomocy instytucji.

O autorze

Artykuły

Cześć, jestem Paweł Kędzierski i od lat interesuję się nieruchomościami. Znam ten temat od podszewki i chętnie podzielę się z Tobą swoją wiedzą. Powiem Ci, jakie obowiązki ma wynajmujący, właściciel czy najemca, żebyś wiedział, na co zwrócić uwagę i uniknął problemów.